Jak klasyfikuje się środki smarne?Środki smarowe są niezbędne w różnych obszarach zakładu przemysłowego, pełniąc funkcje wykraczające poza smarowanie łożysk i przekładni. Producenci dostarczają szeroką gamę produktów zaprojektowanych specjalnie do różnorodnych zastosowań, uwzględniając miejsce pracy i warunki środowiskowe. Istotność tych produktów wyraża się poprzez wpływ na niezawodność i długość czasu pracy podzespołów, a także na efektywność zużycia energii. Znajomość odpowiednich środków smarowych do konkretnej aplikacji ułatwia wybór i nawigację po katalogach produktów.

Jaki jest podstawowy podział środków smarnych?

Klasyfikacja środków smarnych obejmuje różne kryteria, z których jednym z najprostszych jest sposób produkcji, dzieląc je na smary i oleje mineralne, syntetyczne oraz półsyntetyczne. Dodatkowo, mogą być one rozróżniane ze względu na przeznaczenie, odporność na określone temperatury, lepkość czy zawartość domieszek. Pomimo prób stworzenia jednolitej klasyfikacji, brak jest jednego dokumentu, który by je w pełni opisywał i klasyfikował. Może to wynikać z szybkiego postępu technologicznego i ciągłego wprowadzania na rynek nowych produktów, które trudno jest przewidzieć.

Wysokiej jakości środki smarne mają ogromny wpływ na poprawę efektywności i redukcję kosztów, ale jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo maszyn i urządzeń przemysłowych. Klasyfikacja tych środków jest określona przez normę ISO 8681, z dodatkowymi szczegółami w standardzie ISO 6743. Te przepisy podzielają przemysłowe środki smarne na 18 grup, z których każda ma przypisany odpowiedni kod literowy. Przykłady grup to: A (środki smarne do układów smarowania przelotowego), C (oleje i smary przekładniowe), F (smary do łożysk, wrzecion, sprzęgieł), M (środki stosowane w obróbce metali), T (środki smarne do turbin). Wybór właściwego produktu zależy od wielu czynników, w tym od specyficznych wymagań aplikacji.

Oleje przemysłowe i ich rodzaje

W przemyśle szeroko stosowane oleje można klasyfikować na podstawie różnych parametrów, a najczęściej spotykanym jest ich podział ze względu na zastosowanie. Do ważnych kategorii należą oleje przekładniowe, używane w przekładniach działających w ekstremalnie trudnych warunkach, oleje maszynowe dla szczególnie obciążonych elementów urządzeń przemysłowych, oleje turbinowe do chłodzenia różnych rodzajów turbin. Istnieją również oleje konserwacyjne, stosowane do ochrony w warunkach wzmożonej wilgotności, oleje hydrauliczne dla układów hamulcowych, oleje do hartowania, wykorzystywane w obróbce cieplnej żeliwa i stali, oraz oleje do obróbki plastycznej, takie jak te używane w kuciu na zimno.

Czym są smary techniczne?

Smary przemysłowe, wzbogacone o zagęszczacze i dodatki uszlachetniające, różnią się od olejów, które oprócz smarowania mają także funkcje chłodzenia i czyszczenia elementów. Smar pozostaje w miejscu aplikacji, często wybierany tam, gdzie częste uzupełnianie środków smarnych jest utrudnione lub nieopłacalne. Wśród smarów technicznych można wyróżnić różne typy, takie jak smar silikonowy, dopuszczony do kontaktu z żywnością, smar miedziowy, charakteryzujący się odpornością na wysokie temperatury, smar grafitowy, odporny na czynniki atmosferyczne, smar litowy, stosowany w łożyskach, a także smary bentonitowy i molibdenowy, przeznaczone do zastosowań przy dużych obciążeniach.